28+ – Essential Sixties Splices Vol. 4

Star fortsätter sin resa med ”klipp-och-klistra-tagningar” i volym fyra med låtar från 60-talet. En CD med hemmagjorda versioner där man klipper ihop olika tagningar till ”nya”. Ibland blir det riktigt bra, men ibland når man inte hela vägen hem…

Låtar:
01. Fun in Acapulco (alternate master (remade))
02. Bossa Nova Baby (spliced take 1,2,3,5,6,7)
03. Devil in Disguise (alternate master)
04. Please Don’t Drag That String Around  (spliced take 1,1,3,5)
05. Long Lonely Highway
06. Witchcraft (spliced take 2,1,2)
07. Finders Keepers, Losers Weepers (spliced take 2,3,1,1)
08. Western Union (spliced take 1,2,3,4)
09. Slowly But Surely (spliced take 1,3,4,1,3)
10. Blue River (spliced take 1,fs,2,2)
11. Echoes of Love (spliced take)
12. Never Ending (spliced take)
13. What Now, What Next, Where To (alternate master)
14.  Love Me Tonight (spliced take 2,4,5,5)
15. Viva Las Vegas (alternate master)
16. C’mon Everybody (spliced take 6,7)
17. If You Think I Don’t Need You (spliced take 9,8,10,12,2,12,7,2)
18. Do The Vega (spliced take 5,4,2,2,2,4)
19. I Need Somebody To Lean On (spliced take 17,19)
20. Kissin’ Cousins #2 (spliced take 1,2)
21. Catchin’ on Fast (alternate master)
22. Anyone (alternate master)
23. Kissin’ Cousins (reversed master)
24. Memphis Tennessee (alternate master)
25. Ask Me (spliced take  3,4 (63), 3 (64))
26. It Hurts Me (spliced take 3,4)